23-24 maja 2003 r.

Druga edycja Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” odbyła się 23-24 maja 2003 r. Wzięło w niej udział 59 księgarni (20 z terenu Krakowa i 39 spoza). Realizatorem projektu były Targi w Krakowie S.A., przy współpracy z Polską Izbą Książki. W akcję włączyły się również inne instytucje: Małopolski Instytut Kultury zrealizował projekt „Jak Dania czyta dzieciom?”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – koordynowała działania bibliotek powiatowych i miejskich (np. MBP w Tarnowie), wyszukiwała miejsca i ścieżki literackie („Literackie ścieżki Podhala”), zarejestrowane księgarnie z terenu województwa małopolskiego oraz zainteresowane gminy organizowały konkursy dla dzieci i młodzieży, prelekcje, warsztaty literackie.

W promocję imprezy zaangażowały się: Gazeta Wyborcza oddział Kraków, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, które przez ponad 10 dni zamieszczały na swych łamach artykuły na temat Małopolskich Dni Książki. Ponadto o imprezie informowały lokalne rozgłośnie radiowe: Radio Wanda, Radio Region, Radio Kraków, Radio Plus.

Imprezy towarzyszące zorganizowane zostały przez:
- Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu (Galerie w Nowym Sączu, Krynicy, Nowym Targu,    Miechowie, Olkuszu).
- Małopolski Instytut Kultury.
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.
- Bibliotekę Miejską w Tuchowie.
- Księgarnie firmowe: Znak, Zielona Sowa, Universitas, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo    Literackie.
Polska Izba Książki o/Kraków zwróciła się z apelem do wydawców o udzielenie dodatkowego 10% rabatu na zakup książek dla księgarń oraz przygotowała listę bardziej atrakcyjnych tytułów przewidzianych do ukazania się w terminie 12-23 maja. Ich autorzy byli do dyspozycji zainteresowanych księgarń.
Marszałek Województwa Małopolskiego zwrócił się do Pani Elżbiety Lęcznarowicz Małopolskiego Kuratora Oświaty z prośbą o rozpropagowanie Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” wśród uczniów podległych placówek.
W siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 23 i 24 maja odbyła się promocja Księgarni Skarbnica, prezentowane były materiały dot. księgarni, materiały reklamowe oraz wybór nowości książkowych. Do akcji przyłączyła się Miejska Biblioteka Publiczna w Tuchowie, 24 maja wraz z miejscową księgarnią zorganizowała kiermasz, a w samej bibliotece odbył się finał konkursu plastycznego dla dzieci „Mój ulubiony bohater literacki”.
W ramach weekendu „Książka i róża” Małopolski Instytut Kultury zaprosił na aktywne spotkanie z tekstem „O książce przy różach”.