W Księgarni Akademickiej w dniu 23 kwietnia 2016 r., znajdować się będzie punkt gry miejskiej „W poszukiwaniu smoczej legendy”.

Księgarnia Akademicka,
Kraków, ul. Św. Anny 6