Cricoteka

W ramach XVI Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża" księgarnia Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" oferować będzie 15% rabat na katalogi ich czasowych wystaw.

Księgarnia Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4