Organizator:

Współorganizator:

Patronat Honorowy:

XIV Edycja – 2015 r.

XIV Małopolskie Dni Ksiażki "Książka i Róża"

Serdecznie zapraszamy na XIV Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża, które odbywać się będą w dniach od 23-24 kwietnia 2015 roku.

Ideą nadrzędną Małopolskich Dni Książki jest rozwój czytelnictwa w regionie. Projekt ten przypomina również, że książka może być ciekawym pomysłem na prezent. Księgarnie, które w tym roku przyłączą się do projektu obniżą cenę kupowanych w tych dniach książek o 10% oraz dołączą do nich różę.

Jednocześnie zapraszamy na cały szereg wydarzeń towarzyszących, które odbywać się będą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz innych bibliotekach województwa małopolskiego. Krakowskie planty przemierzać będzie Lotna Czytelnia z Różą, najmłodsi będą mogli uczestniczyć w konkursie plastycznym, a atrakcje zaplanowane na Wieczór w Bibliotece nie pozwolą nikomu zmrużyć oka. Szczegółowe informacje
o wydarzeniach zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

 


Konkurs "Kronikarzem być - chwile utrwalone na zakładce"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Kronikarzem być – chwile utrwalone na zakładce". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego (klasy I-III).

Wcielając się w rolę kronikarza, uczestnik konkursu ma za zadanie zaprojektować zakładkę dokumentującą bogactwo historyczne Małopolski, w związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2015 – Rokiem Jana Długosza.

Prace nadsyłać można do 31 marca 2015 r. na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1,

31-124 Kraków

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Kronikarzem być – chwile utrwalone na zakładce”

Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 23 kwietnia

o godz. 10.00 w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko”.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczeń stanowiących zał. Nr 1 do Regulaminu Konkursu i dołączenie ich do przesyłanych prac. Brak podpisanych oświadczeń będzie wiązał się z dyskwalifikacją nadesłanych prac.

Regulamin konkursu

 

 

Konkurs "Drzewo Recenzji - warto, czy nie warto przeczytać"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie zapraszają do udziału w konkursie „Drzewo Recenzji – warto, czy nie warto przeczytać”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VI oraz dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich województwa małopolskiego. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży, ich aktywności twórczej oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży czytelnictwem. Wszystkie prace (na specjalnie przygotowanych w tym celu kolorowych karteczkach) zostaną zawieszone na przestrzennym drzewku wyeksponowanym w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko”.

Konkurs wspierają: Wydawnictwo Znak i Znak Emotikon.

Gala konkursowa odbędzie się 24 kwietnia 2015 r., o godz. 10.00 w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko”.

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Wzór